នៅមុននេះបន្តិច សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោក ប្រាយុទ្ឋ ច័ន្ទអូឆា បានអញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាចង្អៀត ក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាព និងវិបុលភាពនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងវិមាន រដ្ឋាភិបាលសន្តិភាព។ បន្ទាប់មក

សម្តេចតេជោ និងលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ នឹងអញ្ជើញប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះកម្ពុជា-ថៃជាបន្តទៀត។ ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងជម្រាបជូន នៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំដោយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរ ដែលនឹងផ្សាយ ផ្ទាល់ (LIVE) ពីវិមានសន្តិភាព។ កម្មវិធីអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា