នៅពេលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោក ប្រាយុទ្ឋ ច័ន្ទអូឆា កំពុងដឹកនាំប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តីចម្រុះ លើកទី៣ ក្នុងទិសដៅជំរុញ និងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអោយកាន់តែ ល្អប្រសើរឡើងដែលផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរ។

ចំពោះលទ្ឋផលនៃកិច្ចប្រជុំគឺនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយដោយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ប្រទេសទាំងពីរ ដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់ (LIVE) ពីវិមានសន្តិភាព។ កម្មវិធីអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ៕

 

កម្មវិធី ខ្ញុំជាយុវជនគំរូកម្ពុជា