ពាក្យចាស់ពោលថា(រពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែត) ដែលចង់សំដៅអោយខំធ្វើការ ខំដាំដុះ។ មានដីគួរឆ្លៀតដាំមុខដំណាំដើម្បីទទួល ផលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើង។ ដីតូចដាំ ជី បន្លែ ស្លឹកគ្រៃ។ល។ ដីធំគួរជ្រើសមុខ ដំណាំដែលយើងត្រូវការជាប្រចាំយក មកដាំដើម្បីកុំអោយពិបាកដើររកទិញគេ នូវផលដំណាំដែលយើងអាចដាំបាន។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងភរិយាបង្ហាញនូវការប្រមូលផល ដើមរដូវនូវមុខដំណាំចំនួនបីមុខក្នុងចំណោមដំណាំរាប់សិបមុខដែលភរិយាខ្ញុំដាំជុំវិញផ្ទះខ្ញុំ៕